Ons werk

Ons werk


Marine Sampling Holland B.V. (MSH) heeft een lange historie die is begonnen bij de Geologische Stichting in het midden van de jaren ’60. Voor allerlei infrastructurele werken was geologische kennis van de bodem van de Noordzee nodig. Met behulp van zelfgebouwde vibrocorers is in de loop van een aantal jaren een eerste indruk verkregen van de bovenste meters van de Noordzeebodem. In 1968 is de Geologische Stichting overgegaan in de Rijks Geologische Dienst. Sinds die tijd is het onderzoek van de Noordzeebodem sterk geïntensiveerd, mede dankzij de inzet van schepen van Rijkswaterstaat. 

oceanology international

sonderen

In samenwerking met het bedrijfsleven zijn geavanceerde bemonsteringssystemen ontwikkeld. Sinds 1 januari 1997 is de Rijks Geologische Dienst overgegaan naar TNO en is de groep, die verantwoordelijk was voor de bemonstering op zee, tot 1 november 2007 een onderdeel geweest van TNO Bouw & Ondergrond. De directie van TNO Bouw & Ondergrond heeft de groep per die datum toestemming gegeven om als Marine Sampling Holland B.V. samen te gaan met Wiertsema & Partners B.V., een ingenieursbureau dat o.a. gespecialiseerd is in grond- en bodemonderzoek en advisering. Via het menu aan de linkerzijde vindt u informatie over de werkzaamheden en diensten die wij voor u kunnen verrichten.