Ons werk

Advies

Marine Sampling Holland (MSH) heeft een team van marien geologen, geotechnische ingenieurs en technische medewerkers die zorgdragen voor data-acquisitie, advisering en de bepaling van geotechnische parameters voor een breed veld van onderzoek in onderwaterbodems van ondiepe kustzeeën tot de diepzee.

Met geavanceerde systemen worden monsters genomen van de zeebodem. In ons gecertificeerde laboratorium worden deze geotechnisch en geochemisch geanalyseerd voor het verkrijgen van de benodigde parameters.

Ons bureau is wereldwijd betrokken bij een groot aantal projecten waarbij de kwaliteit en de kwantiteit van zand en grindvoorkomens in kaart is gebracht. Daarnaast adviseren wij bij projecten betreffende bodemonderzoek voor het leggen en begraven van pijpleidingen en elektriciteitskabels in tracés tussen windmolens en van windmolenparken naar de kust.  Tevens doen wij onderzoek voor het bepalen van de baggerbaarheid van de bodem voor het verbreden of verdiepen van scheepvaartroutes en havens en het onderzuigen of verwijderen van scheepswrakken. Wij hebben op waterdiepten van duizenden meters onderzoek uitgevoerd ten behoeve van verankeringen van objecten op de oceaanbodem.

Voor het vaststellen van vervuiling van onderwaterbodems hebben wij onderzoek gedaan in stortgebieden van havenslib. Daarnaast is voor het certificeren van winbaar zand voor kustsuppleties en ophoogzand ook onderzoek noodzakelijk. Voor archeologisch onderzoek in de zeebodem hebben wij speciale bemonsteringsapparatuur waarmee kernen met een grote diameter volledig ongeroerd kunnen worden gestoken. Naast projecten op zee voeren wij onderzoek uit in onderwaterbodems in meren en rivieren.

Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. overheden, wetenschappelijke instituten, adviesbureaus, mijnbouw- en baggerbedrijven en surveybedrijven.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Tevens is het mogelijk via onze site een offerte aan te vragen.