Ons werk

Bemonstering

Wij hebben verschillende apparatuur voor de bemonstering van de waterbodem. Voor de bemonstering van het oppervlak van onderwaterbodems voor een eerste verkenning van de samenstelling voor zandwinning of het vaststellen van de chemische samenstelling staan onder meer van Veenhappers, boxcorers of hamonhappers ter beschikking. Het verkrijgen van diepere informatie tot max. 5,50 m beneden het oppervlak is mogelijk met onze hydraulische vibrocorers die ongeroerde kernen steken in zand, grind en kleilagen binnen een tijdsbestek van 30 seconden. Voor de bemonstering van de diepzeebodem hebben wij piston- en gravitycorers tot onze beschikking waarmee ongeroerde kernen tot ca. 18 m beneden het bodemoppervlak kunnen worden gestoken.

Voor nog diepere informatie hebben wij systemen die eveneens vanaf schepen naar de onderwaterbodem kunnen worden neergelaten. Door middel van contraflush/airlift kunnen deze systemen geroerde monsters nemen in zand, grindhoudende en kleibodems tot een diepte van 12-20 m beneden het bodemoppervlak. Bemonstering tot deze diepten vindt plaats binnen een half uur tot anderhalf uur. Voor het naar de onderwaterbodem neerlaten van de apparatuur heeft MSH speciale lieren met kabellengten tussen 1.000 en 5.000 m. Daarnaast hebben wij een speciale werkplaatscontainer die de boortechnici in staat stelt om aan boord eventuele reparaties uit te voeren. 

Op de pagina 'folders' vindt u folders over onze units en apparatuur.

Samen met onze zustermaatschappij Wiertsema & Partners beschikken wij over een hoogwaardig geotechnisch laboratorium waarin een uitgebreid scala aan geotechnische en geohydrologische proeven kan worden uitgevoerd om de fysische materiaaleigenschappen van de monsters nader te bepalen.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Tevens is het mogelijk via onze site een offerte aan te vragen.