MATERIEEL

Manta sondeerapparaat
Met het Manta sondeerapparaat kunnen de geotechnische gegevens van de waterbodem snel en accuraat worden bepaald. Het apparaat is variabel in gewicht. De lichte versie (60 kN) kan worden gebruikt voor ondiepe sonderingen en met een gedeeltelijke of volledige ballast (200 kN) kunnen zware of diepere sonderingen worden uitgevoerd. Er kunnen sonderingen worden uitgevoerd tot meer dan 20 m met een conus van 5 cm2, 10 cm2 of 15 cm2 in waterdiepten tot 500 m.