MATERIEEL

mini piston corer
De piston corer is ontwikkeld voor het verzamelen van ongeroerde monsters in ongeconsolideerde siltige of kleihoudende afzettingen. Deze corer kan worden gebruikt als gravity corer en als pistoncorer voor het verzamelen van monsters in havens, rivieren en de zeebodem.