MATERIEEL

hamon happer
Hamon happers worden ingezet voor de bemonstering van het oppervlak van onderwaterbodems voor een eerste verkenning van de samenstelling voor zandwinning of het vaststellen van de chemische samenstelling.