MATERIEEL

elektrische vibrocorer
Voor het verkrijgen van informatie tot 5,5 m- zeebodem kunnen elektrische vibrocorers worden ingezet.